Målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan – ett problem som eskalerar. Sedan 2010 har antalet arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön ökat med 70 procent. Det kan handla om för hög arbetsbelastning, mobbning eller trakasserier.

I föreskriften, som börjar gälla den 31 mars 2016, finns bland annat regler om kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstider.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Arbetmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Läs mer:
Nya regler om social och organisatorisk arbetsmiljö på gång

Några viktiga punkter ur den nya föreskriften

Arbetsgivaren ska ansvara för …

  • … att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • … att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • … att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.