Annonserna ska visas på landstingets informationsskärmar. Foto: Thomas Andersson

– Det känns tveksamt, säger familjeläkaren Annika Östling, DLF-representant i Jämtland.

– TV-skärmar sattes upp redan i våras och har visat samhällsinformation och det har även funnits möjligheter att internannonsera inom landstinget. Men att företag skulle få annonsera är ingenting som vi informerats om, säger hon.

Beslutet har fattats av primärvårdens ledningsgrupp. Förhoppningen är att få in en halv miljon kronor i reklamintäkter till organisationen Mobilisering mot droger, som drivs av regionen.

Beslutet har ett brett stöd från regionpolitikerna som är trängda av prognoser på ett underskott för 2015 på 265 miljoner kronor.

– Jag vet att det är ovanligt att man gör så här i landstingen, men det här har personal i verksamheten själv kommit på – och jag är en vän av att lyssna på personalen, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M) till Sveriges Radio Jämtland.

Sara Sehlstedt, Jämtlands läns läkarförening, manar regionpolitikerna till försiktighet:

– Ska man sälja reklam för att visa patienterna så krävs det åtminstone tydliga, avgränsande riktlinjer som sorterar bort reklam som är opassande i vårdmiljö.

Region Jämtland Härjedalen har gällande riktlinjer för informationsspridning i egna lokaler med ett reklamförbud för produkter och tjänster där landstinget inte är intressent.

– Men där sker en översyn och nya riktlinjer kommer inom kort att beslutas som ger möjligheter till begränsad tv-reklam. Det kan handla om att myndigheter, gym eller privata vårdgivare får köpa reklamplats – däremot inte kommersiella budskap som inte har med hälso- och sjukvård att göra, säger Christer Siwertsson till Läkartidningen.

Alf Lerner, chef för Åre hälsocentral och en av initiativtagarna, säger att tanken är att annonsinnehållet snarare ska ha karaktären av samhällsinformation än av reklam.

– Tanken är att det ska vara lokala annonsörer som exempelvis apoteket, privata vårdgivare eller folktandvården och som ger information som är till nytta för våra patienter, till exempel öppettider, säger Alf Lerner.