I maj skickade Landstinget Dalarna ut ett pressmeddelande där man berättade hur den hårt belastade primärvården skulle avlastas. En åtgärd som lyftes fram var att slutenvården skulle ta ett ökat ansvar för påbörjade utredningar.

Men på de stora klinikerna på Falu lasarett har det hittills inte lett till några egentliga förändringar. På medicinkliniken har visserligen en återbesöksmottagning öppnat. Men enligt verksamhetschefen är anledningen till detta inte arbetsmiljöärendet.  

 – Det är tydligt att man från ledningshåll har intentionen att slutenvården ska avlasta primärvården. Och intentionen är på sätt och vis god, men min uppfattning är att man inte har fullföljt det genom att konkretisera hur det ska göras på verksamhetsnivå. I nuläget är det mycket upp till varje enskild läkare att själv besluta om och hur man anpassar sitt arbete i förhållande till primärvården, säger Kristina Jennische som är ordförande i Dalarnas läkarförening och ST-läkare i kirurgi.

Hon efterlyser en sjukvårdsövergripande diskussion för att rannsaka hur primär- och slutenvård kan samarbeta bättre.

 – Vad är nödvändiga återbesök? Vad ska inte följas upp? Vad är rimligt att jouren följer upp själv och vad är rimligt att remittera till primärvården? Hur stort ansvar kan man lägga på patienterna själva? Det är först när man gör en sådan genomgång som man kan komma åt eventuellt dubbelarbete, säger Kristina Jennische och tillägger:

– Sannolikt skulle man kunna spara tid på båda sidor om man diskuterade mer hur man jobbar och hur man kan samarbeta bättre.

Läs även:

Uppdraget för allmänläkare i Falu primärvård på väg att begränsas

Läs tidigare artiklar:

Läkarbrist slår hårt mot Falun

För hög arbetsbelastning för läkarna i Falu primärvård

Landstinget Dalarna vill begränsa arbetsuppgifterna i primärvården