Professorn hänvisar i sin JO-anmälan bland annat till en debattartikel i Dagens Medicin, där han starkt kritiserar friandet av gästprofessorn, enligt honom en av de största skandalerna någonsin inom svensk medicinsk forskning.

Bland annat anklagas KI:s rektor för att, genom att slå samman två anmälningar mot gästprofessorn till ett ärende, ha velat »mörklägga« den allvarligare av de två anmälningarna, den som gällde operationer på människa. Vidare ifrågasätts att den externe utredare som KI anlitade inte fick tillgång till alla journaluppgifter.

Dessutom ifrågasätter anmälaren KI:s och Karolinska universitetssjukhusets bedömning att operationerna inte handlade om forskning och därför inte krävde etiktillstånd – en fråga som dock inte direkt berör oredlighetsärendet, där frågan gällde om gästprofessorn lämnat inkorrekt information gällande den etikbedömning som faktiskt gjordes.

Professorn anser också att det är tveksamt om den första patient som opererades verklig led av recidiv av den strupcancer han tidigare behandlats för.

KI:s rektor Anders Hamsten och Karolinska universitetssjukhusets direktör Melvin Samsom har i en artikel i Dagens Medicin bemött anklagelserna.