Ett målblodtryck på 120 mm Hg minskade risken för hjärt–kärlhändelser och död. Foto: Colourbox

I den så kallade SPRINT-studien har man undersökt huruvida ett systoliskt målblodtryck på 120 mm Hg i stället för 140 mm Hg mer effektivt minskar risken för hjärt–kärlhändelser och död. Blodtrycksinterventionen avbröts i förtid på grund av de tydliga resultaten, meddelade NIH (National Institutes of Health) i ett pressmeddelande den 11 september.

En mer intensiv blodtryckssänkning resulterade i minskad risk för hjärt–kärlhändelser med nästan en tredjedel och minskad mortalitet med nästan en fjärdedel.

Patienterna som studerades var 50 år eller äldre och hade en kombination av högt blodtryck och ytterligare minst en riskfaktor för hjärtsjukdom. Totalt 9 300 deltagare rekryterades från medicinska centra och kliniker runt om i USA och Puerto Rico. Studiepopulationen inkluderade kvinnor och män med olika etnicitet. Däremot inkluderades inte patienter med diabetes, tidigare stroke eller polycystisk njursjukdom.

Mellan 2010 och 2013 randomiserades deltagarna till att uppnå ett systoliskt målblodtryck som var lägre än antingen 140 (kontrollgrupp) eller 120 mm Hg. De deltagare som ingick i den intensiva behandlingsgruppen fick i genomsnitt tre olika blodtrycksmediciner, jämfört med två i kontrollgruppen.

De primära resultaten kommer att publiceras inom de närmaste månaderna, enligt pressmeddelandet.