Satsningen är en del i den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet. 207 miljoner per år satsas på att göra mammografin för kvinnor mellan 40 och 74 år gratis från den 1 juli nästa år, medan 130 miljoner per år går till satsningar på kvinnors hälsa inom primärvården. Därutöver ska alla preventivmedel inom förmånen bli gratis för kvinnor under 21 år.