Läget på medicinavdelning är så pressat att Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Saco i slutet av sommaren vände sig till Arbetsmiljöverket i en gemensam anmälan för att få hjälp. 

Såväl personalomsättningen som arbetsbelastningen har varit hög en längre tid, enligt skyddsombuden. Under sommaren eskalerade problemen. Anställda – främst sjuksköterskor – kallades in från semestern och beordrades arbeta extrapass. Personalen hann inte gå hem i tid, ta raster eller ta ut semester och ett flertal medarbetare har drabbats av stressrelaterade symtom.

I sin framställan till Arbetsmiljöverket krävde skyddsombuden att arbetsgivaren ska ta fram en »realistisk handlings- och bemanningsplan« för avdelningen.

Arbetsgivaren håller med om att sommaren varit tuff, men skriver i sitt svar att de räknar med att läget kommer normaliseras snart. Arbetsgivaren skriver också att vårdenhetschefen dagligen har kontakt med personalen och bedömer att »stämningen överlag är god«. 

Men skyddsombuden är inte nöjda. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion på avdelningen. Även Ivo följde med. Skyddsombudens anmälan och medierapporteringen om problemen på medicinavdelningen fick myndigheten att agera.

– Vi tog kontakt med Arbetsmiljöverket efter att ha läst det som stod i tidningarna och utbytte information med dem. Det ledde till att vi valde att följa med när Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion, säger Agneta Resare, inspektör på Ivo. 

Arbetsmiljöverket och Ivo väntas inom kort komma med beslut och eventuella krav på åtgärder.