De tre svenska fallen har, enligt Läkemedelsverket, rapporterats in under våren och sommaren. Det handlar om tre unga flickor som vaccinerats med HPV-vaccinet Gardasil och nu misstänks ha drabbats av den ovanliga sjukdomen POTS. En sjukdom som leder till återkommande svimningar.

I juli beslutade EMA sig för att utreda om det kan finnas en koppling mellan HPV-vaccin och sjukdomarna POTS och CRPS. Bakgrunden är att man i Danmark fått in ett flertal rapporter om misstänkta, allvarliga biverkningar hos flickor som vaccinerats mot livmoderhalscancer.

Utredningen från EMA väntas bli klar senare under hösten. EMA har dock inte ändrat sina rekommendationer, utan anser att vaccinationerna ska fortsätta eftersom man bedömer att nyttan överväger eventuella risker.