Den ungerska regeringen fått mycket kritik för beslutet att stänga sina gränser för flyktingar som söker en fristad i Europa. Nu har den pågående neonatologikonferensen jENS (Congress of joint European Neonatal Societies), som äger rum i Ungerns huvudstad Budapest, antagit en deklaration där man påminner samtliga europeiska regeringar om deras förpliktelser enligt FN:s barnkonvention. Det handlar om att barn som är flyktingar har rätt till särskilt skydd samt om alla barns rätt till god hälsovård, rent vatten och näringsriktig föda samt om alla barns rätt till skydd från våld.