Bakgrunden är bland annat att frågorna som läkarna ska besvara i dag börjar bli daterade och man märkt att det finns ett behov av mer strukturerade frågor samt att frågorna ställs på ett likartat sätt i olika medicinska underlag.

– Vi vet genom tidigare granskningar att vi har brister i de beslutsunderlag vi använder för att fatta beslut, där de medicinska underlagen är en viktig del, säger Christina Åkerstedt, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

En annan anledning till utvecklingsarbetet är ett annat, pågående, projekt som rör elektronisk informationsöverföring mellan Försäkringskassan och vården.

– I samband med att vi utvecklar den elektroniska överföringen måste man även titta över kvaliteten i de medicinska underlagen.

Ett förslag till frågor har tagits fram av en arbetsgrupp som består av försäkringsmedicinska rådgivare, kliniskt verksamma läkare, personal från Försäkringskassan samt representanter från Inera och Socialstyrelsen.

 – Det är ett ganska komplext arbete. Frågorna ska vara så tydliga och enkla så att både läkarna och de försäkrade och andra som behöver läsa de medicinska underlagen förstår vad vi frågar efter.

Nu har utkastet varit ute på en första remissrunda. Enligt Christina Åkerstedt har man valt att ta in synpunkter under arbetets gång för att vara säkra på att vara på rätt väg.

Vad har ni fått för respons?

– Alla är klara över att det är ett arbetsmaterial som vi behöver arbeta vidare med. Det är absolut inte de slutgiltiga frågorna, men det har inte inkommit någon större kritik.

Läkarförbundet välkomnar i sitt remissvar uppdateringen av frågorna men efterlyser en bredare samverkan och samarbete med hälso- och sjukvården när det gäller detta. Vad säger du om det?

– Det är ju flera myndigheter inblandade för att få en bred förankring. Jag håller med om att man behöver arbeta vidare tillsammans med detta för att det ska bli så bra som möjligt.

Nästa steg blir att testa frågorna i den kliniska verkligheten, där läkare och handläggare deltar. Hur och var det ska ske är ännu inte bestämt.

– Vi behöver se hur frågorna fungerar för läkarna och även se om handläggarna får de svar som försäkringen behöver, säger Christina Åkerstedt.

Läkarförbundet påpekar också i sitt svar att det är viktigt att dubbeldokumentationen i vården försvinner samt att intygen blir kunskapsutvecklande.