I helgen presenterade sex landstingspolitiker överenskommelsen på Dagens Nyheters debattsida. Enligt dem kommer det nya systemet att gynna vårdcentraler med många äldre patienter samt patienter med stora eller komplexa behov. Ersättningen blir däremot lägre för vårdcentraler med många besök men mindre vårdkrävande patienter.

Den fasta ersättningen höjs. 60 procent av ersättningen baseras på antalet patienter som listat sig på en viss mottagning, 20 procent av den fasta ersättningen beräknas enligt Care Need Index (CNI) och gynnar vårdcentraler med patienter som har ett större vårdbehov.

Den rörliga ersättningen, som kopplas till antal besök och åtgärder, ligger på 40 procent. Vilken ålder patienter har, har betydelse för hur mycket pengar som delas ut. Ersättningen för patienter över 80 år samt för hemsjukvårdsbesök höjs.

Det nya ersättningssystemet kommer att införas successivt från den första januari nästa år, och vara helt implementerat 2018. I debattartikeln skriver politikerna att man nu har bjudit in representanter för vårdgivarna till ett dialogmöte. 

Gunnar Berglund, distriktsläkare i Stockholm och förste vice ordförande i Stockholms läkarförening, säger att läkarföreningen är glad över att det görs en översyn av systemet.

– Det har varit samma system sedan 2008, där det enda viktiga har varit pinnar, pinnar, pinnar. Man får samma ersättning om man har en dement, deprimerad, äldre kvinna med diabetes som när det kommer in en snorig unge trots att det kräver olika engagemang, tid och kompetens.

Samtidigt saknar föreningen, som fick information om att det nya systemet skulle införas strax innan det blev offentligt, flera bitar.

– Ändringarna som görs är positiva – men frånvaron av uppräkning en katastrof, säger Gunnar Berglund.

2008 togs ersättningen för olistade patienter bort, vilket enligt läkarföreningen ledde till en minskning med nära 10 procent.

Andra bitar som läkarföreningen saknar i det nya ersättningsystemet är fortbildning, utbildning och arbetsmiljö.

– Det finns inget som säkerställer att vi kan få fortbildning eller att man kan hålla på med utbildning. Arbetsmiljön är också oerhört viktig. När unga människor inte orkar jobba heltid eller AT-läkare kommer till primärvården och konstaterar »det här är inte min framtid«, då har vi ett jätteproblem.

Stockholms läkarförening har bjudits in till ett diskussionsmöte om det nya ersättningsystemet på torsdag och som Gunnar Berglund kommer att delta i.