Tanken är att man genom obligatoriska läkarkotroller ska kunna fånga upp personer som inte bör ha körkort på grund av exempelvis dålig syn eller demens. Men än så länge handlar det bara om en intern diskussion inom Transportstyrelsen.

Bakgrunden till att idén uppkommit är bland annat att allt färre läkare anmäler olämpliga förare. Det säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

– Vi vet att det borde vara mycket högre siffror än de 8 – 9 000 körkort som återkallas av medicinska skäl varje år.

Lars Englund anser även att muntliga överenskommelser används för mycket, trots att det inte alltid är lämpligt. Han ger en undersökning från Svenska demensregistret (Svedem) som ett exempel. I den framkommer det att 85 procent av läkarna som ställer en demensdiagnos gör en muntlig överenskommelse med patienten om att inte köra bil, 8 procent anmäler patienten till Transportstyrelsen och resten av läkarna gör inget alls.

– Just för gruppen med demens är det kanske minst lämpligt med en muntlig överenskommelse, eftersom de glömmer bort vad som har sagts. Muntliga överenskommelser är tänkta att användas i vissa undantagsfall när man är säker på att patienten klarar det, eller som en kortvarig lösning när man exempelvis inte vet vart en stroke tar vägen, säger Lars Englund.

Många länder har regelbundna läkarkontroller av äldre bilförare. I exempelvis Norge, Danmark och Finland görs de antingen från 70 eller 75 års ålder. Nu kommer Transportstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka om Sverige bör införa ett liknande system och om vi i så fall kan lära oss något av våra grannländers erfarenheter.

– Vi kommer att titta på för- och nackdelar. Vi kommer bland annat att undersöka om det går att se om det har fått några effekter på antalet sjukdomsolyckor med äldre förare, säger Lars Englund som påpekar att en nackdel är att det kommer att kräva mycket läkartid.

– Och allmänläkarna är redan belastade med väldigt många arbetsuppgifter som det är i dag.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) är försiktigt positiv till förslaget, enligt TT.

– Tanken att man får sitt körkort och har det livet ut, utan någon som helst kontroll, den kanske man ska utmana, säger hon.