Rapporten har tagits fram av den amerikanska organisationen Center for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP). Forskarna har kartlagt trender i antibiotikaanvändning i 69 länder och omfattningen av antibiotikaresistens för 12 bakteriearter i 39 länder.

Mellan åren 2000 och 2010 steg förbrukningen med drygt 30 procent, och även antibiotikaanvändningen i boskap har ökat globalt. Enligt rapporten är det framför allt ett ökande behov av antibiotika i låg- och medelinkomstländer såsom Sydafrika och Indien som drivit på utvecklingen.

En ökande antibiotikaresistens hos E coli-bakterier ses i stora delar av världen, särskilt i Indien. I Indien ökade också antalet Klebsiella pneumoniae-infektioner som är resistenta mot karbapenemer från 29 procent 2008 till 57 procent 2014. I Europa och USA är siffrorna betydligt lägre.

Antalet infektioner med meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) har ökat i Latinamerika, Indien, Australien och Afrika söder om Sahara. I USA och många europeiska länder som infört tydliga regleringar kring antibiotikaanvändning observeras däremot allt färre MRSA-infektioner.