Ove Andersson anser, apropå regeringens åtgärdspaket för att sänka sjuktalen, att det vore olyckligt om man kortade tiden från sju till kanske tre eller fem dagar innan en sjukskriven person behöver läkarintyg.

– Det kommer att ge ett betydande merarbete som inte kommer att gynna processen för de som behöver hjälp av sjukförsäkringen. Alla är ense om att sjukskriving är en delikat fråga och att det krävs tid och förutsättningar för att genomföra den diskussionen på ett bra sätt. Tiden borde snarast förlängas åt andra hållet för att frigöra mer tid till de komplicerade fallen.

När det gäller regeringens ambition att stärka primärvården, där det stora flertalet av patienterna behandlas, menar Ove Anderson att det förutsätter att övriga parter i processen – som rehab, arbetsgivare, Försäkringskassan, sociala myndigheter och Arbetsförmedlingen – har resurser och förutsättningar att bistå redan dag ett eller tre, inte som i dag – i Försäkringskassans fall – dag  42.

– Man kan satsa hur mycket som helst på primärvården – om vi inte har stöd i att utarbeta en bra process är det pengar i sjön.

Läs även:
Åtgärdspaket ska få ned sjuktalen