Anna Tiihonen Möller, ledningsansvarig läkare på Akutmottagningen för våldtagna kvinnor, som i samband med förändringen byter namn till Akutmottagningen för våldtagna.

Det var 2014 som landstingsfullmäktige i Stockholm beslutade att det skulle byggas upp en mottagning för våldtagna män, med Akutmottagningen för våldtagna kvinnor, AVK, på Södersjukhuset som förebild.

– Men genom ett styrgruppsbeslut på Södersjukhuset bestämde man att AVK i stället skulle utvidgas och ta emot alla oavsett kön och könsidentitet, säger Anna Tiihonen Möller, ledningsansvarig läkare på Akutmottagningen för våldtagna kvinnor.

Att man nu öppnar för män betyder att män som blivit våldtagna slipper bli slussade mellan olika instanser, utan kan få medicinsk behandling, rättsmedicinsk undersökning och psykosocialt stöd samlat på ett ställe precis som kvinnor. Södersjukhuset uppskattar att man kommer att ta emot 20–40 pojkar, män och transpersoner per år, vilket bland annat bygger på Brottsförebyggande rådets statistik över hur många män som polisanmäler våldtäkt.

Samtidigt betonar Anna Tiihonen Möller att det är väldigt svårt att uppskatta hur stort behovet är.

– Vi vet att mörkertalet när det gäller våldtagna män till och med är större än bland kvinnor.

I samband med det utökade uppdraget har man fått förstärkning i form av en extra sjukskötersketjänst. Man har även förstärkt den psykosociala personalen.

När det gäller själva uppdraget menar Anna Tiihonen Möller att det i grunden inte skiljer sig för att man tar emot alla oavsett kön.

– Vi har ju en lång erfarenhet av att ta hand om personer som utsatts för sexuellt våld, och vi tänker att det rättsmedicinska omhändertagandet inte skiljer sig så mycket. Sedan kan män och transpersoner vara en utmaning att ta hand om på grund av ökade skam- och skuldkänslor och tidigare dålig erfarenhet av kontakt med vården, säger Anna Tiihonen Möller, och berättar att det pågår utbildningsinsatser för både medicinsk och psykosocial personal.

Vad gör ni för att sprida information om att ni finns?

– Vi har gått ut med information till alla våra samarbetspartners, till exempel polisen, mansmottagningar och kvinnojourer. Och den 15 oktober kommer vi att ha ett stort öppningssymposium som inleds med en pressträff där vi som arbetar på mottagningen kommer att svara på frågor.

I samband med förändringen kommer mottagningen att byta namn till Akutmottagningen för våldtagna.