En anledning till lyftet är att AT-läkarna får mer handledning och bättre stöd tack vare att bemanningen av specialister och ST-läkare på sjukhuset har stabiliserats, tror studierektorsassistenten Anita Hellström.

En annan är enligt henne att den omtyckte AT-studierektorn Valdemar »Valle« Erling är tillbaka på rektorsstolen. Tjänsten har periodvis varit vakant.

AT-läkarna Hanna Schiöler och Johannes Larsson, som båda gör den avslutande allmänmedicinplaceringen, instämmer. 

– Valdemar är en fantastisk människa. Han har byggt upp ett riktigt bra team runt AT-­läkarna. Jag tror eldsjälar som han är jätteviktiga, säger Johannes Larsson som befinner sig på en vårdcentral i Tjörn.

– Valdemar är en ödmjuk person som låter en AT-läkare vara en AT-läkare. Och Anita Hellström, som ordnar allt praktiskt, har varit en extremt stor trygghet, säger Hanna Schiöler, som gör sin placering på en vårdcentral i centrala Kungälv. 

De beskriver överhuvudtaget hela gänget runt AT-läkarna som otroligt hängivet.

– Man märker att det finns en ambition om att det ska bli så bra som möjligt. De gör det dels genom att se till att det finns goda utbildningsmöjligheter, dels genom att försöka skapa en trevlig arbetsmiljö och en stark grupptillhörighet bland oss AT-läkare, säger Johannes Larsson.

Hematologen Valdemar Erling, som återvände som studierektor för ett år sedan, bollar tillbaka berömmet till AT-läkarna. 

– Vi har förmånen att ha väldigt engagerade AT-läkare. Det är en växelverkan. AT-läkaren måste fråga och det måste finnas någon som kan svara. Blir allt bara serverat utvecklas man inte.

Själv beskriver han det som en ynnest att få arbeta med de unga läkarna. 

– Det är de som är framtidens sjukvård. De är så entusiastiska, har patienten i fokus och en nyfikenhet som jag tyvärr tror att vi i vården ibland kväver senare. 

Johannes Larsson sökte sig till Kungälvs sjukhus för att han ville vara nära Göteborg, men samtidigt vara på ett litet sjukhus. I dag är han glad över beslutet.  

– Här är jag inte en anonym AT-läkare i mängden, utan blir sedd som AT-läkaren Johannes. Man blir en i gänget på klinikerna och det känns som alla är väldigt mån om en. 

Hanna Schiöler håller med. Hon tackade nej till en annan AT-plats för att vänta på en på Kungälvs sjukhus och trivs så bra att hon kommer stanna kvar på sjukhuset när hon är klar.

– Det har varit suveränt, extremt lärorikt. Alla är väldigt inbjudande. En kirurg­över­läkare kan komma och säga: »Inte ska du sitta här och skriva epikriser, nu får du komma och vara med på operation«.

Vikten av att bli sedd är även något som Valdemar Erling lyfter fram.

– Jag tror att det är helt avgörande för att AT-läkarna ska trivas. Vi är ett lagom stort sjukhus för att ge en bra klinisk bredd, samtidigt som AT-läkarna blir sedda och spelar en roll i verksamheten. Här gör AT-studierektorerna på de olika klinikerna ett stort arbete. 

Kungälvs sjukhus tar in 8 AT-läkare per termin. Till varje omgång är det cirka 200 sökande. Valdemar Erling strävar efter att AT-gruppen ska vara så blandad som möjligt vad gäller kön, ålder, bakgrund och erfarenhet.

AT-läkarna i Kungälv ingår i den vanliga linjeorganisationen på sjukhuset och är delaktiga i det kontinuerliga utvecklingsarbetet till skillnad mot på många andra sjukhus som har separata linjeorganisationer för AT-läkarna. 

– Det finns en risk att AT-läkarna flyter i en parallell struktur då. Vi tror mer på att få verksamhetscheferna att ta ett större ansvar. Då ses inte AT-läkarna bara som tillfälliga gäster, utan blir mer förankrade, säger Valdemar Erling. 

Medicinkliniken i Kungälv är näst bäst i landet i rankningen och får särskilt mycket beröm av AT-läkarna för den goda stämningen och arbets- och utbildningsklimatet. Det kollegiala stödet får särskilt högt betyg.

Johannes Larsson och Hanna Schiöler beskriver stämningen, både på sjukhuset och inom primärvården, som tillåtande, samarbetsinriktad och hjälpsam. Om de undrar över något, tvekar de aldrig att fråga en mer erfaren kollega.

– Det är ett litet sjukhus så man får jobba hårt och får mycket ansvar. Men man har gott stöd från mer erfarna kollegor i alla personalkategorier vilket gör att man alltid får hjälp oavsett vilken situation man befinner sig i, säger Hanna Schiöler.

För att inte undervisningen ska få stryka på foten har AT-läkarna hela dagar avsatta för den. Johannes Larsson och Hanna Schiöler berömmer flexibiliteten när det gäller undervisningen. Om de velat lära sig mer om något, har ledningen exempelvis lagt in extra moment. Externa föreläsare har också tagits in efter AT-läkarnas önskemål.

– Det gör att utbildningen blir extra intressant och att vi känner oss sedda och delaktiga, säger Johannes Larsson.