Inspektionen är en del av den EU-initierade informationskampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Totalt deltar 30 europeiska länder. Det är andra året som EU satt ohälsosam stress under särskild lupp. Anledningen är att det blivit ett allt mer allvarligt och utbrett problem i Europa. Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50–60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

Arbetsmiljöverket skickar ut ett brev till 24 000 arbetsplatser i Sverige med information om arbetsrelaterad stress och tips på hur man kan arbeta förebyggande med frågan. Och i mitten av oktober kommer 2 000 arbetsplatser få besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

En av branscherna som valts ut i år är öppenvården. Inspektioner ska göras på ett antal vårdcentraler, där inspektörerna kommer att träffa skyddsombud och arbetsgivare. 

– Vi har inspekterat vårdcentraler i en riktad insats för ett par år sedan. Då kunde vi konstatera att man upplevde hög arbetsbelastning och stress, så det är delvis på grund av de erfarenheterna som vi har sedan tidigare som vi har valt ut området, säger inspektören Pia Johansson.

Resultatet från inspektionerna kommer att presenteras vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 23 oktober.