Tanken med offentlighetsprincipen – rätten att ta del av handlingar och anställdas rätt att yttra sig och kontakta medier – är att allmänheten ska ha insyn i den verksamhet som stat, landsting och kommuner driver med skattemedel.

I takt med att landsting och kommuner i allt högre grad köper verksamhet av privata utförare går den insynen förlorad. Men regeringen anser att möjligheten till insyn inte bör vara beroende av på̊ vilket sätt den offentligt finansierade verksamheten organiseras. Därför tillsätts nu en utredning som ska ge förslag på hur offentlighetsprincipen kan införas i offentligfinansierad vård och omsorg eller hur insynen på annat sätt kan öka i sådana verksamheter.

Utredaren ska beakta de förslag som lagts i en tidigare utredning gällande införandet av meddelarskydd för privatanställda i offentligfinansierad välfärdsverksamhet.