»Utvecklingen de senaste veckorna med flyktingströmmar i Europa, i en omfattning som vi inte sett sedan andra världskriget, sätter vår humanism och förmåga att agera på prov på ett sätt som vi inte mött på flera decennier«, skriver Läkaresällskapet.

Uppropet riktar sig dels till Sveriges regering och riksdag med en uppmaning om att verka för att avskaffa de politiska hinder som finns för att människor ska kunna söka asyl och ordna flygtransporter för att hämta nödställda flyktingar, dels till regionerna och landstingen som uppmanas se till att alla flyktingar får tillgång till den vård de behöver.

Landsting, regioner, universitet och högskolor uppmanas också att ge anställda och studenter möjlighet att få tjänstledigt eller göra studieuppehåll för att utföra biståndsarbete.

Slutligen riktar sällskapet sig till sig självt, sina sektioner och andra professionella och fackliga organisationer inom sjukvården och lovar bland annat att verka för att främja hälsan för människorna som befinner sig på flykt och ordna »faddrar« inom motsvarande specialitet åt kollegor som flytt till Sverige.

Den 13 oktober kommer flyktingkatastrofen i Europa tas upp som ämne på Läkaresällskapets tisdagsmöte.

Läs mer: 

Så hjälper läkare till i flyktingkatastrofen