Enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården visste exempelvis inte en tredjedel att behandling mot HIV gör smittsamheten mycket låg.

Nu vill myndigheten råda bot på kunskapsluckorna. Ett särskilt utskick skickas ut till vårdcentraler, tandvårdsmottagningar och ungdomsmottagningar. Man har även samlat information på en ny webbplats: HIV idag. Där finns detaljerade fakta, informationsmaterial som kan ges till patienter och praktisk vägledning för vårdpersonal.