Barnhjärtkirurgen avskedades i oktober i fjol sedan han enligt SUS medverkat i planeringen av en privat barnhjärtklinik i Skåne som enligt sjukhuset riskerade att dränera sjukhuset på kompetens och, i förlängningen, hota hela rikssjukvården inom barnhjärtkirurgi. Han anklagades bland annat för att ha försett konkurrenten med intern information om verksamheten på SUS.

Barnhjärtkirurgens ståndpunkt var att han inte haft något med planeringen att göra utan bara erbjudits anställning om verksamheten skulle starta. Han stämde regionen för ogiltigt avskedande, och huvudförhandling skulle ha ägt rum senare denna månad. Men nu rapporterar P4 Malmöhus, att parterna förlikats och att barnhjärtkirurgen får ett avgångsvederlag motsvarande ca 17 månadslöner inklusive jourersättning.

I själva sakfrågan har ingen av parterna ändrat inställning, rapporterar P4 Malmöhus, men ingen av dem ser något intresse av att driva frågan vidare.