Gino Strada har skrivit om arbetet som kirurg i olika konfliktområden i sin bok Green parrots. A war surgeon’s diary. Milano: Edizioni Charta; 2004.

Foto: Emergency

Gino Strada är initiativtagare till den italienska biståndsorganisationen Emergency. Emergency, startad 1994 och finasierad genom donationer, har som mål att erbjuda sjukvård till civila offer i konfliktområden. Organisationen har byggt upp mer än 60 krigssjukhus, rehabiliteringsenheter, första hjälpen- och hälsokliniker i länder som Afghanistan, Sierra Leone, Kambodja och Irak. En artikel i Läkartidningen 38/2009 handlar om verksamheten vid organisationens hjärtkirurgiska sjukhus i Sudan. Gino Strada och Emergency har också genomfört aktioner mot krig, till exempel mot Italiens deltagande i krigen i Afghanistan och Irak.

Gino Strada får enligt juryns motivering priset »för sin sällsamma medmänsklighet och enastående förmåga att erbjuda kirurgi och annan läkarvård av hög kvalitet till människor som drabbats av konflikter och orättvisor, samtidigt som han bedriver effektiva anti-krigskampanjer.«

Prissumman på tre miljoner kronor får Gino Strada dela med ytterligare två pristagare: Sheila Watt-Cloutier, Kanada, inuitledare som kämpar för att försvara Arktis mot klimathotet, samt Kasha Jacqueline Nabagesera, som arbetar mot HBTQ-personers diskriminering i Uganda.

Dessutom går 2015 års hederspris till Marshallöarnas utrikesminister Tony de Brum och Marshallöarnas medborgare som stämt världens kärnvapenmakter för att inte ha fullföljt sina nedrustningsåtaganden enligt icke-spridningsavtalet.

Right Livelihood-priset 

Right Livelihood-priset började delas ut 1980 för att »hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på några av dagens mest akuta utmaningar«. Priset, som delats ut till 162 personer i 67 länder, finansieras av privatpersoner. Startkapitalet kom från svensk-tysken Jakob von Uexkull.