– Jag har inte träffat henne personligen, men hennes insats har jag hört talas om länge, säger Anna Färnert och påpekar att dödligheten i malaria har minskat markant de senaste 10–15 åren. 

– Det är inte bara på grund av nya läkemedel utan även genom användning av mygg­nät och liknande, men många liv har kunnat räddas tack vare effektiv behandling.

När kliniken får in ett allvarligt malariafall är förstahandsbehandlingen i dag ett artemisininderivat intravenöst.

– Det är mer effektivt än kinin och verkar mycket snabbare. Det speciella är att det angriper alla stadier av parasiten samtidigt. Det gör att man inte behöver invänta att parasiten går i ett visst stadium.

Dessvärre, men kanske inte helt oväntat, finns rapporter om att resistens mot artemisininderivat börjat utvecklas i Sydostasien, säger Anna Färnert och betonar att forskningen om nya terapier måste fortsätta.

– Det är inte fullständig resistens så att det inte går att bota, men man måste behandla under längre tid.

Även den andra Nobelprisbelönade upptäckten, av avermectin, senare modifierat till ivermectin, har satt spår i den svenska vården, berättar Urban Hellgren, även han infektionsläkare vid Karolins­ka universitetssjukhuset.

– Vi använder ivermectin rätt mycket mot kutan Larva migrans, en hakmask som sprids via hundars och katters avföring och som kan drabba patienter som varit i exempelvis Thailand och gått barfota på stranden, säger Urban Hellgren, som dock menar att upptäckten har haft den största betydelsen i arbetet mot flodblindhet, en sjukdom som inte ses särskilt ofta hos svenska patienter.

– Det har varit helt nödvändigt för att bekämpa flodblindhet, det är den enda effektiva behandlingen.

En del av kulturrevolutionen i Kina

Artemisia annua på förrförra veckans omslag av Läkartidningen. I en kulturartikel om ös­terländsk medicin nämns artemisinin som ett av få exempel på traditionella läkemedel som varit föremål för vetenskapliga studier.

Projektet att utrota malaria beordrades av Mao Zedong som en del av Kulturrevolutionen. Ett motiv var att hjälpa Kinas allierade Nordvietnam, där malaria skördade många offer, både civila och militära, och där resistensen mot klorokin blev alltmer utbredd.

Från början var det ett hemligt projekt, döpt till projekt 523 efter startdatumet 23 maj 1967. 1969 blev Youyou Tu chef för projektet och började, inspirerad av Maos uppmaning att tillvara den skatt som den traditionella kinesiska medicinen utgjorde, att finkamma landet efter gamla texter och praktiker.