Umeå universitet varnade tidigare i år för att den regionaliserade läkarutbildningen i Norrbotten, Västernorrland  och Jämtland riskerade att dras in vid ett av sjukhusen. 

– Det såg mörkt ut i våras med låsta positioner, men nu finns en samsyn om vikten att behålla den utbildningsmodell som vi byggt upp. Vi kommer att bli överens inom kort – bara detaljer återstår, säger Kenneth Robarth, utbildningschef inom Norrbottens läns landsting.

Förutom Norrbotten är landstingen i Västernorrland och Jämtland motpart till Umeå universitet i de segdragna förhandlingarna.

Problemet är de merkostnader på omkring 15 miljoner kronor per år som finns för att låta 30 Umeåstudenter per termin göra den kliniska delen av grundutbildningen vid länssjukhusen i Sundsvall, Luleå (Sunderby) och Östersund.

Staten har sagt nej till att tillföra extraresurser till satsningen, vilket orsakat slitningar mellan universitet och landstingen.

– Förhandlingarna avbröts i slutet av maj i ett låst läge, men nu under hösten har båda sidor varit betydligt mer konstruktiva. Det är en så viktig framtidsfråga för hela norra sjukvårdsregionen att vi helt enkelt måste komma överens, säger Kenneth Robarth.

– Det finns också en tidspress då nuvarande avtal löper ut 31 december, och ingen kan riktigt svara på vad som skulle hända om vi står utan ett avtal. Men nu känner jag mig säker på att vi kommer att nå fram till ett avtal i god tid före årsskiftet.

Det är ett tvåårigt avtal som är aktuellt. Den korta avtalstiden motiveras med att landstingen i norr vill ligga i fas med de förändringar inom läkarprogrammet som kan bli aktuella om ett par år.

Varför är det så viktigt med en regionaliserad läkarutbildning?

– Det är egentligen nödvändigt för båda parter. Umeå universitet kan erbjuda en bättre studiemiljö med mindre trängsel runt patienterna under de kliniska terminerna. Och för Norrbottens del kan vi nu se resultatet efter att fyra kullar tagit sin examen vid Sunderby. 75 procent av läkarna är kvar i Norrbotten och gör AT eller vikarierar som underläkare, säger Kenneth Robarth.

Läs även: 

Regionaliserad läkarutbildning hotas i norr

Regionaliseringen av läkarprogrammet: God kvalitet, nöjda studenter – men dyr nota