William C Campbell och Satoshi Ōmura belönas för upptäckten av läkemedlet avermectin, som är effektivt mot flodblindhet, lymfatisk filariasis (elefantiasis) och en rad andra parasitsjukdomar. Andra hälften av priset går till Youyou Tu, som upptäckte malarialäkemedlet artemisinin.

Satoshi Ōmura samlade in tusentals jordprov med bakterien Streptomyces i hopp om att finna nya bioaktiva ämnen. Eftersom han var en mycket skicklig mikrobiolog lyckades han framgångsrikt isolera och odla ett stort antal olika stammar av den annars svårodlade bakterien.

William C Campbell, som var expert på parasiter, tog emot Satoshi Ōmuras mest lovande odlingar och identifierade ett ämne som var verksamt mot parasitmaskar. Substansen, som fick namnet avermectin, visade sig vara otroligt effektivt mot parasitmaskar i husdjur och boskap. En vidareutveckling av substansen ledde till läkemedlet ivermectin, som i kliniska prövningar i början av 1980-talet lika effektivt dödade parasiterna hos människor. Läkemedlet påverkar glutamatsignaleringen i maskarnas nervsystem och förlamar dem.

– Det är verksamt mot en rad olika parasiter där de kliniskt mest relevanta är de parasiter som orsakar flodblindhet och lymfatisk filariasis. Båda dessa sjukdomar verkar nu vara på väg att utrotas med hjälp av ivermectin, berättar Thomas Perlmann, professor vid Karolins­ka institutet och medlem av Nobelförsamlingen.

Upptäckten som ledde till ett effektivt läkemedel mot parasitsjukdomen malaria gjordes av Youyou Tu, som intresserade sig särskilt för örtmediciner. Mot slutet av 1960-talet hade alla försök att utrota malaria misslyckats och sjukdomen hade fått stor spridning. Hon identifierade då växten Artemisia annua, som traditionellt använts i örtmediciner under tusentals år, som en lovande kandidat för malariabehandling. Youyou Tus viktiga bidrag var att identifiera och rena fram den aktiva beståndsdelen artemisinin. Substansen avdödar malariaparasiten på ett tidigt stadium i dess livscykel och med få biverkningar, men den exakta verkningsmekanismen är okänd.

– Det var redan på 1970-talet som substansen identifierades, men den var länge ganska okänd. Under 1990- och 2000-talen initierade man stora globala handlingsprogram för att bota malaria, säger Thomas Perlmann.

Handlingsprogrammen, som innebär att läkemedlet delas ut i princip gratis, har lett till att dödligheten i malaria minskat dramatiskt.

Även ivermectin tillhandahålls gratis till människor i hela världen. Tillsammans bidrar de två läkemedlen till att bekämpa svårartade sjukdomar som årligen drabbar hundratals miljoner människor.

– Hittills har man inte sett någon resistensproblematik för ivermectin, medan en viss grad av resistensutveckling har observerats för artemisinin. Därför ges malarialäkemedlet som kombinationsbehandling, förklarar Thomas Perlmann.

Upptäckterna av avermectin och artemisinin har förändrat hur vi i dag kan behandla parasitsjukdomar, och vinsterna med läkemedlen är stora. Förutom att de räddar många liv bidrar de till ökad livskvalitet, minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt i de fattigaste delarna av världen. 

Motiveringen:

»Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 med ena hälften gemensamt till William C. Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter rörande en ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar och den andra hälften till Youyou Tu för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria.«