Kristina Jennische, ordförande för Dalarnas läkarförening, är bekymrad över förslaget att minska intaget av AT-läkare, från 60 till 50 per år.

– Det är en missriktad satsning som kommer att skapa problem på sikt, ekonomiskt och bemanningsmässigt. Det har ryktats om en förändring av det här slaget, och därför har Läkarförbundet och Sylf försökt påverka chefstjänstemännen med önskemål om en dialog. Men det har vi inte fått gehör för.

– För runt tio år sedan antog Landstinget Dalarna en strategi med en viss överutbildning av AT-läkare utifrån de svårigheter som finns att rekrytera specialistläkare. Det har fungerat väl och vi kan se positiva effekter med förhållandevis god bemanning inom många specialiteter och en försiktig ljusning även inom allmänmedicin, säger Kristina Jennische.

Med ett 50-tal AT-block tillhör Dalarna fortfarande de landsting som proportionellt satsar mest på AT-läkare. Det hävdar divisionschefen Per Söderberg, som ingått i den ledningsgrupp som tagit fram förslaget.

– Vi går tillbaka till den nivå som gällde tidigare och har fortfarande en hög ambitionsnivå när det gäller AT-läkare, förklarande han under presskonferensen när sparförslagen presenterades.

Redan i somras beslutade Landstinget Dalarna om stora besparingar inom bland annat psykiatri och primärvård. I del två av sparbetinget handlar det om åtgärder inom främst slutenvården som ska förbättra landstingets ekonomi med omkring 330 miljoner kronor.

Totalt, med båda omgångarna besparingar, sker en minskning med 65 vårdplatser som är förhållandevis jämnt fördelad mellan de fyra lasaretten.

I en del fall handlar det om platser som ändå inte använts som en följd av brist på sjuksköterskor.

– Vi har en högre kostnadsnivå än jämförbara landsting och det gäller även antalet vårdplatser med ungefär 100 fler platser, kommenterar landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

I delar av länet har sparpaketet mötts med en viss lättnad. Mora lasarett får exempelvis behålla sin status som ett av landstingets två akutsjukhus.

En viss besparing föreslås inom intensivvårdsavdelningen i Mora, men lasarettet får även ett uppdrag att utföra ytterligare 250 planerade operationer per år under kvällar och helger.

– Det är inte alls så illa som vi befarat och som chefer utmålat tidigare, säger Isaac Clason, röntgenläkare vid Mora lasarett, till SvT Dalarna.

Landstinget planerar för en gradvis minskning med 600 tjänster under de närmaste fyra åren.

– Det ska vi klara utan stora, generella varsel. Vi vill arbeta aktivt med kompetensväxling för att klara förändring och ett särskilt projekt, Mer tid för patienten, är redan igång för att jobba mer effektivt, säger personaldirektör Anna Cederlöf.