Till och med den 22 oktober i år har 235 fall av TBE anmälts i Sverige. Det är betydligt fler än 2014, då 178 TBE-fall rapporterades för hela året. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten, som sammanställts av nyhetsbyrån Siren.

Det kan finnas flera anledningar till årets ökning, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till Siren. Det handlar bland annat om vädret, hur många fästingar det finns och hur mycket som folk är ute i naturen.

Statistiken visar stora regionala skillnader. I Stockholm har antalet anmälda fall minskat, och så även i Östergötland. I Uppsala har däremot antalet anmälda fall mer än fördubblats, från 19 förra året till 46 hittills i år. Även i Västmanland, Västra Götaland och Södermanland märks en relativt kraftig ökning.