Minst tolv personer ur personalen och tio patienter – bland dem tre barn – dödades på Läkare utan gränsers traumasjukhus i bombattacken i lördags. 37 personer skadades, 19 av dem arbetade på sjukhuset. Över 100 patienter fanns på sjukhuset när attacken inträffade, och 80 personer arbetade på sjukhuset. Ingen svensk personal fanns på plats. 

Organisationen fördömer attacken. Enligt dem pekar mycket på att det är de internationella koalitionsstyrkorna som utförde bombningen, trots att Läkare utan gränser har gett både koalitionsstyrkan och den afghanska armén sjukhusets GPS-koordinater för att skydda det. Nu kräver organisationen en oberoende utredning av vad som har skett.

– Attacken är ett avskyvärt och grovt brott mot internationell humanitär rätt. Vi kräver total transparens från koalitionsstyrkorna. Vi accepterar inte att denna fruktansvärda förlust av människoliv avfärdas som »oavsiktliga skador på civila mål«, säger Meinie Nicolai, ordförande för Läkare utan gränsers operativa center i Bryssel i ett pressmeddelande.

Det var tidigt på morgonen, mellan klockan 2 och klockan 3, som bomber slog ned i sjukhusbyggnaden med cirka 15 minuters mellanrum. Huvudbyggnaden, som innehåller en intensivvårdsavdelning, akutmottagning och fysioterapiavdelning, träffades fler gånger i vad som beskrivs som »mycket exakta attacker«.

– Bomberna slog ned och så hörde vi bombplanet cirkla runt i luften. Efter en paus slog fler bomber ned. Detta skedde gång på gång. När jag lyckades ta mig ur från kontoret stod huvudbyggnaden i brand. De som kunde hade flytt till de två bunkrarna under byggnaden. Men patienter som inte kunde fly brändes till döds där de låg i sina sängar, säger Heman Nagarathnam som leder organisationens projekt i norra Afghanistan i pressmeddelandet.

Efter attacken försökte personalen rädda sina kollegor och patienter i en tillfällig operationssal. En del av de allvarligast skadade fördes till ett annat sjukhus. 

Läkare utan gränser vädjar till de stridande parterna att respektera civila, vårdinrättningar och medicinsk personal i enlighet med internationell humanitär rätt.

– Attacken har inte bara dödat våra kolleger och patienter. Den hindrar befolkningen i Kunduz att få akutvård, nu då den behövs allra mest, säger Meinie Nicolai.

Organisationen Swedish doctors for human rights har också uttalat sig i skarpa ordalag efter sjukhusbombningen:

»Vi vill uttrycka vår djupaste medkänsla till Läkare utan gränser och vår organisation står enade med MFS i att framföra en skarp protest mot de som är ansvariga för detta oförlåtliga dödande av patienter och sjukvårdspersonal på traumasjukhuset i Kunduz. Vi kräver att det kommer till stånd en särskild utredning utförd av en ad hoc-kommitté inom FN och att denna sker oberoende av den utredning, som begärts av President Obama till USA:s Department of Defence«. 

Läkare utan gränser i Kunduz

Läkare utan gränsers sjukhus är det enda akutsjukhuset i sitt slag i hela nordöstra Afghanistan som erbjuder kostnadsfri akut traumavård.

Talibanerna intog Kunduz, som har runt 300 000 invånare, den 28 september. Dagen efter inledde de afghanska styrkorna en offensiv för att återta staden med stöd av amerikansk militär.

Läkare utan gränser började arbeta i Afghanistan 1980. På sjukhuset i Kunduz, och alla andra sjukhus som man driver i landet, arbetar nationell och internationell personal tillsammans.