Under tisdagen tog USA på sig ansvaret för det inträffade, men menade att det var ett misstag.

Barack Obama har framfört sina kondoleanser »till vårdpersonalen och andra civila som dödades och skadades i den tragiska händelsen på ett Läkare utan gränser-sjukhus i Kunduz«, i ett uttalande som publicerades av Vita huset.

Barack Obama uppger att försvarsdepartementet har inlett en stor utredning, och den amerikanska regeringen väntar på resultaten från den innan den drar några slutsatser om exakt vad som skett. 

Läkare utan gränser betraktar dock sjukhusbombningen, som dödade 22 personer och skadade 37 personer, som ett krigsbrott och kräver att IHFCC kopplas in för att få en oberoende utredning.

– Den amerikanska bombräden mot vårt sjukhus i Kunduz innebar den största förlusten av liv som vår organisation har upplevt i samband med ett flyganfall. Tiotusentals människor saknar nu tillgång till sjukvård, just när de behöver vården som mest. Därför säger vi i dag: Det räcker nu. Även i krig finns det regler, sa Läkare utan gränsers ordförande Joanne Liu i ett tal där hon berättade om fasansfulla scener som utspelade sig på sjukhuset.

– Patienter brändes till döds i sina sängar. Våra sjuksköterskor och läkare dödades på jobbet. Våra kollegor fick operera varandra. En av våra kollegor dog på ett improviserat operationsbord – ett skrivbord – medan hans kollegor försökte rädda hans liv.

Läs mer:

Läkare utan gränser kräver utredning efter sjukhusbombning