Danska hälsoministern krävde nyligen en lagändring för att hindra olämpliga läkare från att fortsätta jobba. Hon vill att en dansk läkare som förlorat rätten att arbeta i ett annat land, även ska bli av med rätten att arbeta som läkare i Danmark.

Nu efterlyser även Läkarförbundet i Sverige att lagen ses över. Så långt som att kräva en lagändring, går dock inte förbundets ordförande Heidi Stensmyren.

– Jag instämmer i att man bör se över regelverket, säger hon till Läkartidningen.

Läkare med nordisk läkarlegitimation har i dag rätt att arbeta i hela Norden utan någon särskild prövning – läkarlegitimationerna godkänns automatiskt inom länderna. Men legitimationen dras inte automatiskt in i hela Norden, om läkaren förlorar rätten att arbeta i ett av länderna.

Reglerna ser dock olika ut beroende på om läkaren har sin ursprungslegitimation i Sverige eller inte. Om en läkare har en svensk legitimation som baseras på en ursprungslegitimation från ett annat nordiskt land återkallas den svenska legitimationen om legitimationen i ursprungslandet gör det. Men samma sak sker inte om läkaren har sin ursprungliga legitimation i Sverige och blir av med legitimationen i ett annat nordiskt land. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sätter visserligen igång en utredning om den får veta att en läkare med en läkarlegitimation som ursprungligen är svensk blir av med legitimationen i ett annat land. Men det är inte alls säkert att det leder till att legitimationen dras in även i Sverige.

– Då kontaktar vi de platser i Sverige där de är verksamma och har varit verksamma och kontrollerar om det finns några anmärkningar eller anmälningar därifrån, säger Christina Carlsson, enhetschef på Ivo Syd, till Dagens Medicin.

Hon säger vidare i artikeln att tillsynsmyndigheten lägger ned utredningen om läkaren inte har fått några anmärkningar eller anmälningar i Sverige. 

– Man bör fundera på vilka effekter det får om man hanterar ärendena olika beroende på var läkaren har fått sin grundlegitimation. Är det så att man uppmärksammar att det blir olik tillämpning, kan man ifrågasätta systemets legitimitet, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

I början av nästa år måste EU-länderna, enligt det nya yrkeskvalifikationsdirektivet, meddela varandra om legitimation dras in eller begränsas för vårdpersonal. Det ska ske inom tre dagar.