Rapporten, som gjorts av konsultfirman McKinsey på uppdrag av landstingen, inleds med en internationell utblick, där det konstateras att Sverige satsar ovanligt mycket av sina sjukvårdsresurser på universitetssjukvård. Medan Storbritannien lägger sex procent av den totala sjukvårdsbudgeten på universitetssjukvård lägger Sverige hela 22 procent. Medan ett tyskt universitetssjukhus servar i snitt 2,6 miljoner invånare är motsvarande siffra för Sverige 1,4 miljoner.

Enligt rapporten kan det förklara varför Sverige ligger i topp i en internationell jämförelse över vårdkvalitet, trots att utgifterna i procent av BNP ligger i det lägre spannet.

En mindre positiv sak som universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Skåne har gemensamt är att de inte får ekonomin att gå ihop. Värst gick det 2014 för Akademiska sjukhuset i Uppsala, vars underskott var 4,4 procent.

Med ett par undantag är den generella trenden att mängden slutenvård minskar och att mängden öppenvård ökar på landets universitetssjukhus. Trots detta ökade beläggningsgraden 2014 på samtliga sju sjukhus, huvudsakligen på grund av minskade vårdplatser.

Allra högst beläggningsgrad under 2014 hade Karolinska universitetssjukhuset, 101,6 procent, vilket betyder att man i princip konstant haft fler patienter än man har personal för. Universitetssjukhuset Örebro hade den lägsta beläggningsgraden, 91,0 procent.

Karolinska är också är det sjukhus som hade högst sjukfrånvaro, 18 procent, medan Örebro låg lägst med 13 procents sjukfrånvaro. Karolinska är samtidigt det sjukhus med lägst antal sköterskor per läkare. På Karolinska gick det 2014 2,6 sjuksköterskor/undersköterskor per läkare, medan det i Örebro gick 3,5.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå, NUS, skiljer sig från de övriga genom att ha betydligt större andel ST- och AT-läkare (36 respektive 12 procent) än övriga universitetssjukhus. Samtidigt är NUS det sjukhus som »producerar« minst per heltidsanställd läkare, under 2014 i snitt 90 så kallade DRG-ekvivalenter somatisk vård per läkare. På Skånes universitetssjukhus fick man ut hela 120 DRG-ekvivalenter vård i snitt per doktor 2014.