I artikeln ger han uttryck för kraftig kritik mot landstingen som arbetsgivare. Bristen på läkare och sjuksköterskor finns egentligen inte. »Problemet är att de inte vill ha landstingen som arbetsgivare.« 

– Det handlar inte bara om lön. Talar man med läkare och sköters­kor är många uppgivna och desillusionerade. De känner att de inte är lyssnade på, att deras erfarenhet och kunskap inte respekteras, säger han till DN.

Han tycker det är anmärkningsvärt att landstingsledningarna inte verkar lyssna när de anställda varnar för att patientsäkerheten hotas. Han jämför med sitt tidigare uppdrag som generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut.

– Om jag som representant för kärnkraftens tillsynsmyndighet kommit in i kontrollrummet och fått höra att verksamheten inte var säker, sedan frågat vd och fått höra att »personalen bara gnäller« tror jag inte att vd:n suttit kvar särskilt länge, säger han i intervjun.

Lars-Erik Holm ifrågasätter även det kommunala självstyret med 21 olika sjukvårdshuvudmän. Det tar för lång tid innan vissa landsting tar till sig nationella riktlinjer.

Han efterlyser också en öppen prioriteringsdiskussion om vad som ska ingå det offentliga åtagandet.