I tingsrätten dömdes kirurgen för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring som bland annat ledde till erektionsbortfall. Det var Socialstyrelsen som åtalsanmälde operationen som man ansåg inte utfördes i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hovrätten ogillade dock åtalet eftersom den inte ansåg att kirurgen hade tagit en medveten risk. Därmed var brottet inte att anse som grovt och det betydde i sin tur att preskriptionstiden hade löpt ut när åtalet väcktes.

Riksåklagaren, RÅ, menade dock att även omedveten oaktsamhet kan vara grovt brott om det handlar om en situation som kräver särskild skicklighet, och ville därför att Högsta domstolen skulle meddela prövningstillstånd. Men på tisdagen meddelade HD att man inte tar upp fallet, vilket leder till att kirurgen alltså slipper påföljd.

Hovrättens beslut att kirurgen ska betala 167 000 kronor i skadestånd till patienten kvarstår.