I en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, berättas om projektet Pila, som bedrevs inom Försäkringskassan 2006––2008. Syftet var att »med hjälp av nya utredningar och bedömningar identifiera arbetsförmåga« bland långtidssjukskrivna, skriver ISF i ett pressmeddelande.

Resultaten visar att Pila förkortade sjukskrivningarna, genom att fler övergick till Arbetsförmedlingens tjänster och fler bedömdes vara kvalificerade för sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

 – Resultaten ger stöd för att en fast tidpunkt för prövning av arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna bör finnas, säger Pathric Hägglund, en av författarna till rapporten, i pressmeddelandet.

Rapporten svarar dock inte på om denna tidpunkt ska vara en bortre tidsgräns.