Läkartidningen berättade förra året om systemet med »personcentrerade« ronder som utvecklats på medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus med start 2010. Modellen innebär att hela vårdteamet är med vid rondningen och att man, i stället för att stå runt patientens säng, sitter tillsammans med patienten i ett avskilt rum. Syftet är bland annat att öka delaktigheten genom att skapa ett mer jämbördigt förhållande mellan personal och patient, att bättre respektera patientintegriteten och att stärka teamarbetet.

Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, säger i ett pressmeddelande att det nya rondsystemet innebär ett nytt sätt att tänka som har fått spridning såväl nationellt som internationellt.

Läs mer: Här är patienten del i teamet