66 primärvårdsmottagningar och 21 andra öppenvårdsmottagningar inspekterades av Arbetsmiljöverket under oktober som en del i den EU-initierade kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress.

Av dem fick 41 vårdcentraler och 10 andra mottagningar krav på sig att vidta åtgärder. De vanligaste bristerna var att man inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga stress.

När det gäller orsaker till stress angav många inom öppenvården krånglande journalsystem samt personalbrist i kombination med fler besök och fler vårdtunga äldre patienter.

Totalt har 1600 arbetsplatser inspekterats i oktober som en del i kampanjen. Övriga branscher som inspekteras är bland andra hotell/restaurang, förskola samt IT/media. 55 procent fick krav på åtgärder.

– Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger projektledaren Britt-Marie Henriksson i ett pressmeddelande.

Sedan två år är stress och psykiska påfrestningar den vanligaste formen av arbetsrelaterade besvär bland svenskar. Det är i synnerhet inom så kallade kontaktyrken – vård, skola och omsorg – som arbetssjukdomar på grund av sociala eller organisatoriska orsaker ökar, berättade Håkan Olsson, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, när resultatet presentades på Arbetsmiljöriksdagen på fredagen.

– Från 2010 till idag har anmälningarna inom det här området fördubblats, och tittar vi på de kvinnodominerade yrkena är trenden än tydligare.

Syftet med EU-kampanjen, där 28 länder ingår, är att stress ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, berättade Britt-Marie Henriksson på Arbetsmiljöriksdagen.

– Arbetsrelaterad stress ska ses som en av riskerna i arbetslivet.