»Många av våra medlemmar har en svår arbetssituation med omöjliga prioriteringar och ständig etisk stress – och dag för dag ökar trycket på professionerna att prioritera tuffare. Det blir också allt svårare att värna en högkvalitativ och solidariskt finansierad välfärd som ges på lika villkor till hela befolkningen.«

Det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tillsammans med nio andra förbundsordförande inom hälso- och sjukvården i artikeln. 

Nu vill de att politikerna tar ansvar för situationen och inte »lämpar över« problemet på dem som arbetar i vården. En bred och blocköverskridande parlamentarisk kommitté behövs. Mål och prioriteringar måste förtydligas. Finansieringen måste säkras långsiktigt. Och det ska vara klart före valet 2018.

Bakom kravet ligger en obalanserad ekonomi med ett ökande gap mellan behov och resurser, enligt författarna, något som ser ut komma att förstärkas av en demografisk utveckling med allt fler äldre, medicinteknisk utveckling med större teoretiska möjligheter samt ökade krav från välinformerade patienter. 

Det är dags för politikerna »att ta på sig ledartröjan«, skriver de och avslutar: »Därför vädjar vi nu till landets partier från höger till vänster att ta sitt ansvar.«

Läs även:

Dyster ekonomi i många landsting