Apropå den stora flyktingström som nu kommer till Sverige har Läkarförbundet tagit fram fem förslag för att lösa upp »flaskhalsar« och snabba upp processen med att integrera nyanlända läkare i svensk sjukvård. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Jonas Ludvigsson, ordförande i Svenska barnläkarföreningen, presenterade förslagen i en debattartikel i Sydsvenskan den 23 oktober. 

Förslagen i korthet:

1. Snabbare bedömning av personens medicinska utbildning. I dag tar det 9–10 månader. Låt Universitets- och högskolerådet bistå Socialstyrelsen.

2. Yrkesanpassad språkundervisning bör erbjudas i större utsträckning, gärna förlagd till kliniker och vårdcentraler. Sprid goda exempel, t ex från Västra Götalandsregionen.

3. Inrätta fler AT-tjänster eller låt ett kunskapsprov ersätta AT-tjänst för vissa grupper. AT är obligatoriskt för tredjelandsläkare utan vidareutbildning

4. Få klarar det medicinska kunskapsprov, som tredjelandsläkare utan vidareutbildning måste göra. Landstingen bör ordna utbildning eller träning, gärna med hjälp av seniora eller pensionerade läkare, för att underlätta för fler att klara provet.

5. Provtjänstgöring för läkare bör erbjudas i större utsträckning. Kostnaderna för lön och handledare bör fördelas jämnt över landet genom avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting.