I slutet av sommaren vände sig Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Saco gemensamt till Arbetsmiljöverket med anledning av den svåra arbetsmiljön vid medicinavdelning 132 på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

De långvariga problemen med hög personalomsättning och hög arbetsbelastning eskalerade enligt skyddsombuden under sommaren. Anställda – främst sjuksköterskor – kallades in från semestern och beordrades arbeta extrapass och anställda fick jobba över och hann inte ta rast.

Efter en inspektion i september har Arbetsmiljöverket nu meddelat sjukhuset att man överväger att besluta om ett vitesföreläggande med krav på åtgärder för att minska arbetsbelastningen, rapporterar Göteborgs-Posten.  

Krav som enligt Göteborgs-Posten kan komma att ställas är att:

  • »Arbetsgivaren ska se till att bemanningen motsvarar antalet disponibla vårdplatser dygnet runt, både vad gäller antalet anställda och deras kompetens för arbetsuppgifterna.
  • Rutiner ska tas fram för vilka åtgärder som ska vidtas när bemanningen avviker från behovet i antal eller kompetens.
  • Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen får sina raster under arbetspassen.
  • Arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur man ska lösa personalsituationen på kort och lång sikt och genom systematiskt arbetsmiljöarbete kontrollera att det råder balans mellan de krav som ställs och tillgängliga resurser.«

Läs även:

Medicinavdelning på Sahlgrenska granskas av två myndigheter