Statskontoret ska särskilt titta på hur myndigheten styrs när det gäller verksamhetsområdena rättsmedicin, rättspsykiatri och forskning.

Analysen ska fungera som ett stöd i regeringens styrning av myndigheten och kan även komma att fungera som ett underlag för att se över kvaliteten och effektiviteten, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Rättsmedicinalverket hamnade i fokus efter det så kallade Astrid Lindgren-fallet. I Justitiekanslerns beslut utifrån granskningen av fallet påpekade JK att det inte finns någon instans som granskar myndigheten (LT nr 18-19/2014). JK föreslog därför att Inspektionen för vård och omsorg bör bli tillsynsmyndigheten över Rättsmedicinalverket. 

Statskontorets uppdrag ska vara klart senast i mars nästa år.