Nino Bracin, ordförande i Västerbottens distriktsläkarförening, säger till P4 Västerbotten att man borde ställa högre krav på hälsan hos äldre jägare.

– Åtminstone när man kommer till hög ålder borde man ifrågasätta om man ska ha vapen eller inte. Det finns fortfarande de som är 90 år och sitter på pass. Då är det svårt att tro att allt fungerar som det ska, säger han till lokalradion.

Nino Bracin tycker bland annat att det borde ställas krav på bra syn, hörsel och verklighetsuppfattning för att personen ska få behålla sitt vapen. Han vill dock inte ange någon åldersgräns för när obligatoriska hälsokontroller för vapenägare bör införas men efterlyser en utredning som tittar närmare på frågan.

– Det är ett tecken från samhället att man bryr sig om människor. Det borde uppskattas av alla. Jag vet att det är en väldigt känslig fråga. Jag säger inte att man ska göra det här, utan man borde utreda det här och se över lagen.

Västerbotten har drygt 32 000 vapeninnehavare. Förra året anmälde läkare 98 personer i länet som olämpliga att äga ett skjutvapen.

Ronald Lodnert, distriktsläkare i Umeå, säger till P4 Västerbotten att läkarna inte lyckas fånga upp alla medicinskt olämpliga jägare trots att de är skyldiga enligt vapenlagen att göra en anmälan till polisen om de bedömer att en patient inte borde ha ett skjutvapen.

– Den här patientrelationen, speciellt när det gäller psykisk ohälsa, är jätteviktig. Man ska få en allians med patienten för att behandlingsresultatet ska bli bra. Jag tror att det finns många läkare som känner att det här elementet med att ta något från patienten, det kan rubba den här relationen som man är så mån om, säger han som en förklaring till den låga anmälningsfrekvensen.

Han föreslår även att läkare bör få tillgång till vapenregistret via journalsystemet, så att läkaren enkelt kan se om en patient är vapeninnehavare.

Thomas Sjöholm, som är gruppchef vid polisens rättsavdelning i område Nord, anser att läkarna måste göra fler anmälningar. Han tror att mörkertalet är stort och påpekar att det finns många äldre jägare som har vapen trots att de har dåligt minne eller syn.

– Där har man gått och haft läkarkontakter länge, utan att de har gjort någon anmälan. Vi ser även personer som flyttar in på äldreboenden, som har vapen som är kvar i bostaden eller sommarstugan. Vi får inte in anmälan från läkare. Det kommer in från anhöriga som funderar hur de ska göra med vapnen när pappa är på ett boende, säger han till radion