2013, det första året som det funnits särskilda vårdåklagare, hanterade landets 12 vårdåklagare 159 brottsmisstankar om dataintrång, vanligtvis gällande sjukvårdspersonal som olovligen ska ha tagit del av journaluppgifter. Förra året var siffran 475 medan man hittills i år (januari–augusti) har utrett 759 misstankar. Siffran gäller brottsmisstankar och är högre än antalet ärenden eftersom ett dataintrångsärende kan innehålla många misstänkta brott.

Den kraftiga ökningen av dataintrångsärenden gör att samordnaren för vårdåklagarna, chefsåklagare Gunnar Brodin, nu kommer att föreslå till Riksåklagaren att dataintrång ska utredas av andra åklagare.

– Det var inte detta som var syftet med den här funktionen. Vårdåklagarna ska vara specialister på juridiska oaktsamhetsbedömningar, säger Gunnar Brodin till Dagens Medicin.