Bakgrunden till kontrollen sägs vara att det i en granskning som regionen gjort framkommit att de två vårdcentralerna fick betydligt mer i ersättning per patient i april än andra vårdcentraler.

En av verksamhetscheferna säger till P4 Kronoberg att man fick grönt ljus för ett år sedan och att kontrollen är ett »påhopp« för att man är en privat vårdcentral. Den andre ifrågasätter om det är lagligt att överlåta sin behörighet att läsa i journalerna till den medicinske chefen för vårdvalet.

Tidigare i år avvisade hovrätten en begäran från Region Gävleborg om att få hjälp från Kronofogden att få ut journaluppgifter från en taxeläkare i Gävleborg som man misstänkte hade tagit för mycket betalt.