Det handlar om att erbjuda värdiga förhållanden, bland annat hälso- och sjukvård. Länderna uppmanas också att hjälpa varandra med mottagandet samt att medverka till en fredlig lösning av konflikten i Syrien.

»Det är viktigt att vi för fram att att flyktingar är människor som lider och att vi som läkare förstår att det är lidande som har gjort dem till flyktingar«, säger WMA:s nya president Sir Michael Marmot i ett pressmeddelande.

– Situationen kräver att alla länder och civilsamhällen både blir varse om vad som händer och ställer upp. För behoven som de här grupperna har är så stora. Det är viktigt att man både från läkarhåll och den medicinska sidan och från civilsamhället i övrigt ser problematiken, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. 

– Många flyktingar behöver ha medicinsk hjälp. Och hjälpen kommer behövas på många plan och under lång tid. Det här är inte något tillfälligt, säger Heidi Stensmyren.

Resolutionen var initierad av det brittska läkarförbundet, British Medical Association. 

Läkarförbund från omkring 60 länder deltog i mötet.

Andra frågor vid WMA:s möte i Moskva

  • Världens läkare uppmanades av WMA:s nye president Sir Michael Marmot, som ägnat sitt liv åt att forska kring vad som orsakar ohälsa, att stå upp för jämlik hälsa och påtala orättvisor i samhället. »Som läkare kan vi inte stå passiva medan våra patienter lider på grund av hur våra samhällen är organiserade. Ojämlika sociala och ekonomiska förhållanden är kärnan.«
  • WMA kräver en omedelbar och oberoende utredning av bombningen av Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan, för två veckor sedan.
  • En resolution antogs där WMA fördömer attacker mot hälso- opch sjukvårdspersonal i Turkiet nyligen. De senaste två månaderna har en läkare, en sjuksköterska och en ambulansförare dödats. Attackerna används för att hindra och skrämma skadade från att söka vård.