De två läkarna, som gett första hjälpen till demonstranter som tagit sin tillflykt till en moské, dömdes, enligt WMA, förra veckan till 10 månaders fängelse. Brottet ska ha bestått i »nedsmutsning av tempel«, och läkarna ska ha ställt sig på »förövarnas« sida genom att ge första hjälpen.

WMA President Sir Michael Marmot säger i ett uttalande bland annat:

»Som medlemmar i det internationella medicinska samfundet är vi allvarligt oroade över de straff som har ådömts dessa två läkare. Läkare bör aldrig straffas för att följa sin professionella skyldighet att tillhandahålla vård utan diskriminering av behövande. Vi har upprepade gånger uppmanat de turkiska myndigheterna att upphöra med denna omänskliga situation med arresteringar och fängslande av vårdpersonal som vårdar sjuka och sårade.«