I december startar Akademiska sjukhuset i Uppsala ett pilotprojekt för att testa en ny teknik för att rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. Beslutet togs 2014 av landstingsfullmäktige, och den teknik som nu ska testas bygger på användning av ozon.

– Koncentrationen är högst inom sjukvården, mycket beroende på att vi ofta måste använda antibiotika som slår ut många olika bakterier. För att minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier krävs en helhetssyn. Det är viktigt att se om avloppsrening vid »källan« kan bidra till en minskning av spridningen, inte bara ut i miljön men även i det långa loppet till människor och djur, säger Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande

Metoden kommer att utvärderas genom provtagning och analys av sjukhusets avloppsvatten både före och efter ozonbehandling. Skulle resultatet av den analysen visa att metoden är ett kostnadseffektivt sätt att rena vattnet från antibiotika siktar Akademiska sjukhuset på att en pilotanläggning kan installeras på infektionskliniken. Ett beslut om ett eget reningsverk tas efter att man undersökt om tekniken fungerar i praktiken.

Förebild i satsningen är Herlevs sjukhus i Köpenhamn, som har ett eget fullskaligt reningsverk, och tanken är att satsningen inte bara ska ha positiva effekter på miljön, utan också bidra till hälsoekonomiska vinster. Antibiotikaresistens står, enligt Folkhälsomyndigheten, för en merkostnad på 160 miljoner kronor per år inom vården.