Från och med 1 december blir all influensa anmälningspliktig. Samtidigt tas den specifika anmälningsplikten för influensa A(H1N1)pdm09 bort, eftersom den nu är en av flera säsongsinfluensavarianter.

Reglerna för anmälningsplikten kommer också att förenklas, jämfört med i dag då både läkare på sjukhus och laboratorier rapporterar influensa A(H1N1). Förändringen innebär, enligt Folkhälsomyndigheten, en minskad arbetsbörda för läkare.

– Nu när vi ändrar blir i och för sig alla influensafall anmälningspliktiga från laboratorierna, men läkare på sjukhus behöver inte göra något annat än att behandla patienten, säger epidemiolog AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Även arbetsbördan för laboratorierna kommer att minska, eftersom analyserna kan förenklas i och med förändringen.

Myndigheten hoppas nu på att kunskapen kring återkommande säsongsinfluensor ökar och att beredskapen inför en pandemi stärks.

– Den stora vinsten är att vi kommer att ha personnummer på de anmälda fallen och då kan koppla ihop data från influensafall med andra databaser. Framöver vill vi gärna kunna identifiera vilka som kan vara en riskgrupp som skulle kunna vaccinerats, säger AnnaSara Carnahan.