Endast var fjärde person som lever med HIV är helt öppen med sin infektion, medan fyra av tio skulle vilja vara mer öppna. Det visar rapporten Att leva med HIV i Sverige där nästan 1 100 personer med HIV medverkat. Syftet är att ge en bild av hur personer som lever med infektionen skattar sin livskvalitet och undersökningen visar att en stor majoritet av de svarande är nöjda med livet. Dock visar resultatet också att okunskap i samhället fortfarande har en negativ påverkan och drygt hälften uppgav att de känner en oro över allmänhetens attityder till personer med HIV.

Folkhälsomyndigheten hänvisar också till en aktuell rapport som Novus gjort, i vilken den svenska allmänhetens attityder och kunskaper kring HIV undersökts. Där framgår det att fyra av tio inte tror att HIV-läkemedel minskar smittsamheten.

Folkhälsomyndigheten, som tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet ligger bakom rapporten Att leva med HIV i Sverige, kommer under hösten att genomföra en informationssatsning om HIV.