Som Läkartidningen tidigare rapporterat inledde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en tillsyn av akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund i somras. I sitt beslut skriver nu Ivo att man avslutar ärendet, eftersom »det tillfälligt förändrade arbetssättet (…) inte medfört några hittills kända vårdskador«. De avvikelser som inkommit under perioden har rört vårdplatsbrist på SUS i Malmö och gällt dagtid.

Vidare skriver Ivo att landstinget levt upp till hälso- och sjukvårdslagens krav om att erbjuda en god hälso- och sjukvård, även under den tid då det förändrade arbetssättet rådde.

Bakgrunden till Ivo:s tillsyn var att akutmottagningen i Lund höll stängt för ambulanssjukvården nattetid under knappt två månader i somras. Detta eftersom sjukhusledningen ansåg att det inte skulle finnas tillräckligt med sjuksköterskor som hade larmkompetens. Istället förstärktes personalstyrkan på akutmottagningen i Malmö nattetid och ambulanser omdirigerades från Lund till Malmö.

Läs även:

IVO granskar akuten i Lund