Foto: Wollertz/Fotolia/IBL

Intermountain Healthcare är en av de amerikanska sjukvårdsorganisationer som brukar nämnas som förebilder för Sverige. Den är en non-profitorganisation och sköter både sjukförsäkringar, sjukhus och primärvård för omkring hälften av delstaten Utahs 2,5 miljoner invånare (se LT nr 38/2014).

Peter Daneryd, en av de ansvariga för den nya kursen, har under flera år studerat Intermountain Healthcare och skrivit en rapport om detta på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Peter Daneryd är från början kirurg, och är bland annat verksam i Forum for Health Policy.

Han tycker att svensk sjukvård har mycket att lära från Intermountain Healthcare:

– I svensk sjukvård fokuserar man ofta hårt på några få pusselbitar; det kan vara Lean eller Sex Sigma eller någon annan metod. Vad vi vill göra är att ge en sammanhängande bild, och arbeta med hur man bygger upp en kultur för kontinuerlig förbättring på arbetsplatsen.

Målgruppen för kursen är personer i högre eller lägre chefsställning inom sjukvård eller omsorg. Man bör själv ha haft erfarenhet av att leda förändringsarbete.

Den svenska utbildningen är en bearbetning och anpassning av en utbildning som utvecklats av doktor Brent James, chef för Institute for Healthcare Delivery Research vid Intermountain Healthcare. I USA har sådana utbildningar hållits under drygt 25 år, och fler än tretusen personer har gått utbildningen.

Till den första svenska utbildningen är mellan 20 och 25 personer anmälda. Kursen startar i januari, och är uppdelad på fyra kurstillfällen under våren på en knapp vecka var. Den andra kursveckan utgörs av en studieresa till Intermountain Healthcare i Salt Lake City.

– Det är ett jättestort intresse för studieresor, säger Peter Daneryd. Enskilda studiebesök på amerikanska sjukhus har ofta ganska begränsat värde. Men när det som här ingår i en utbildning blir det en värdefull fördjupning.